Giới thiệu tổng quan về phần mềm

Giới thiệu tổng quan về phần mềm

Cập nhật : Thứ năm, 27 Tháng Bảy 2017 05:22:03 AM
Phần mềm là một hệ thống tương tác thông minh phục vụ công tác quản trị điều hành doanh nghiệp "ONLINE". Thông qua các công cụ được tích hợp trong phần mềm, các thành viên trong cơ quan, tổ chức sẽ sử dụng một phương tiện tương tác thông minh trong các hoạt động hàng ngày, từ trao đổi thông tin, xử lý công việc, chia sẻ nghiệp vụ về các dự án, xây dựng kế hoạch và quỹ làm việc cá nhân, cho đến tiếp cận đối tác và khách hàng. Công dụng nổi bật nhất của hệ thống văn phòng trực tuyến này chính là liên kết các thành viên làm việc theo nhóm, giúp các thành viên tham gia xử lý một dòng công việc nắm bắt rõ ràng, kịp thời, nhanh chóng do...
Chi tiết
 
Album ảnh Chuyển giao...